Cena právních služeb


Řídíme se podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb. V rámci tohoto advokátního tarifu sjednáváme smluvní odměnu. Způsob jejího určení a její výše závisí na samotném druhu právní služby, jejím předmětu, rozsahu a náročnosti.
Za jednorázové právní rozbory, porady a konzultace obvykle sjednáváme hodinovou cenu, v případě trvalých právních služeb je možné domluvit paušální odměnu.
V případě úspěchu při soudním řízení může být klientovi, jenž je zastoupen naším advokátem, přiznána náhrada nákladů. Ta je určována podle ustanovení advokátního tarifu o mimosmluvní odměně.
Odměnu lze rovněž sjednat podílem na hodnotě věci nebo na jejím výsledku.