Společnost MATOUŠ & partneři, advokátní kancelář, s.r.o. založil JUDr. Filip Matouš v roce 2012 po dlouholetém výkonu samostatné advokátní praxe. MATOUŠ & partneři, advokátní kancelář, s.r.o. poskytuje profesionální právní pomoc klientům po celé České republice a je oslovována i klienty ze zahraničí.

Poskytujeme tyto kvalifikované právní služby: poradenství, odborná stanoviska, rozbory, sepisování listin – soudních a dalších podání a návrhů. Zajišťujeme také zastupování a obhajobu před soudy a jinými státními orgány, vyjednávání smírů, dohod a narovnání.

Poskytujeme právní služby v českém, anglickém a francouzském jazyce.

 

Sdělení:
Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.