JUDr. Filip Matouš

Advokát

V roce 1986 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a o rok později nastoupil jako koncipient do Krajského sdružení advokátů. Advokátní zkoušky složil v roce 1990 a od téhož roku poskytuje právní služby ve všech oborech se zaměřením na trestní, občanské a pracovní právo. V roce 2012 se stal společníkem firmy MATOUŠ & partneři, advokátní kancelář, s.r.o. Hovoří anglickým jazykem.
V seznamu advokátů České advokátní komory je zapsán pod evidenčním číslem 0408.

vrbova

 

 

  

Mgr. Dagmar Vrbová

Advokát

V roce 1995 úspěšně zakončila studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Advokátní zkoušku složila o čtyři roky později. Od roku 1999 také působí jako samostatný advokát ve spolupráci nejprve s JUDr. Matoušem a poté se společností MATOUŠ & partneři, advokátní kancelář, s.r.o. a vykonává generální advokátní praxi se zaměřením na občanské, rodinné a trestní právo. Hovoří francouzským jazykem.
V seznamu advokátů České advokátní komory je zapsána pod evidenčním číslem 4954.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Lukáš Sýkora

Koncipient

V roce 2021 absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, téhož roku nastoupil jako advokátní koncipient do kanceláře MATOUŠ & partneři, advokátní kancelář, s.r.o. V advokátní kanceláři se věnuje generální praxi se zaměřením na občanské právo. Hovoří anglickým jazykem.

V seznamu advokátních koncipientů České advokátní komory je zapsán pod evidenčním číslem 45198.